Temel İstatistik SPSS

Değişken ve Ölçek Türleri, Hazır Yazılımlarda Değişken Tanımlanması Ve Veri Girişi, Hazır Yazılımların Genel Tanımı, Betimsel İstatistik, Normallik Analizi, Tek Örneklem t-Testi, Bağımsız Örneklemler için t-testi, Bağımlı Örneklemler için t-Testi, Varyans Analizi, Korelasyon Analizi, Regresyon Analizi, Çoklu Regresyon Analizi, Parametrik Olmayan İstatiksel Yöntemler, Güvenirlilik Analizi, Temel Bileşenler Analizi, Faktör Analizi
Eğitimi Whatsapp grubumuza aşağıdaki Whatsapp ikonuna tıklayarak
katılabilirsiniz. 
WhatsApp
 *Akademik eğitimlerimize katılan kursiyerlerimize ‘Katılım Sertifikası‘ verilmektedir.

Başvur

EĞİTİM İÇERİĞİ

Gün

Başlık

Açıklama

1

Temel Kavramlar ve Anlam Çıkarıcı İstatistikler

– Temel istatistik kavramlarının açıklanması
– SPSS yazılımının Tanıtılması ( veri girişi, veri düzenleme vb.)
– Betimsel istatistikler ve SPSS uygulamaları
– Anlam çıkarıcı istatistikler ve temel kavramların açıklanması ( hipotez testlerinde hatalar, p değeri, istatistiksel güç,  standart hata, etki büyüklüğü,  varsayımların test edilmesi vb.)
–  SPSS ile ortalama puanların karşılaştırmasında kullanılan analizlerin hesaplanması
-Bağımsız ve tekrarlı ölçümler için t testleri, Bağımsız ve tekrarlı gruplar için varyans analizi ve çoklu karşılaştırma testleri
– Analiz çıktılarının APA standartlarında raporlaştırılması
– Örnek uygulamalar

1

Parametrik Olmayan Yöntemler

– Ortalama Puanların karşılaştırılmasında parametrik olmayan yaklaşımların açıklanması
-SPSS ile parametrik olmayan analizlerin hesaplanması         
o   Wilcoxon sıra toplamları testi ( Man Whitney U testi)
o   Wilcoxon İşaretli Sıralar testi
o   Kruskal Wallis Testi
o    Friedman Testi
-Parametrik olmayan analiz çıktılarının APA standartlarında raporlaştırılması
-Ki Kare Bağımsızlık Testinin açıklanması ve SPSS ile Analizi
– Ki Kare Bağımsızlık Testi Analiz çıktılarının APA standartlarında raporlaştırılması
-Örnek uygulamalar

2

Çok Değişkenli İstatistikler ve Çoklu Regresyon Analizi

-Çok değişkenli istatistiklere ilişkin temel kavramların açıklanması
-Çok değişkenli analizlere ilişkin varsayımların test edilmesi ( örneklem büyüklüğü, çok değişkenli normallik, çok değişkenli uç değerler, çok bağlantı problemi, tekillik vb.) ve SPSS uygulamaları

-Çoklu regresyon Türlerinin açıklanması ve SPSS uygulamaları
o   Standart Yöntem
o   Adımsal Regresyon
o   Hiyerarşik Regresyon

2

 Faktör Analizi ve Türleri

– Çoklu regresyon Analizi çıktılarının APA standartlarında raporlaştırılması
– Açımlayıcı Faktör Analizi ve SPSS uygulamaları
– Açımlayıcı Faktör Analizi çıktılarının APA standartlarında raporlaştırılması
-Örnek uygulamalar
– İki Yönlü ANOVA, MANOVA, ANCOVA ve SPSS uygulamaları ( Grup talep eder ve yeterli zaman kalmış ise)

EĞİTİM TAKVİMİ

Eğitim

Temel İstatistik SPSS
Eğitimi

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi


Eğitim Yeri

Eğitim Ücreti

♦ Toplam eğitim saati 6 saat olarak belirlenmiştir.

 *Kesin kayıtları yapılan Eğitimleriniptali durumunda ücret iadesi yapılmaz. Yapılan kayıtlar bir sonraki Akademik Okul’a kaydırılır.

tr_TR
WeCreativez WhatsApp Support
Müşteri destek ekibimiz sorularınızı yanıtlamak için burada.
???? Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim?